Comissió del Mercat ecològic de Palma

La Comissió del Mercat ecològic esta formada per set membres: tres en representació dels placers del mercat, un representant de l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Mallorca (APAEMA), un representant de l’Associació de Varietats Locals, un representant de l'Associació de Consumidors Lligams i un representant de l'Ajuntament de Palma.

 

Els tres representants dels placers seran elegits per la totalitat d'aquests de forma democràtica. Dos han de ser productors i un elaborador/transformador. S'estableix un mínim de 6 mesos i un màxim de 4 anys per al manteniment de la figura de representant. Qualsevol canvi s'ha de notificar per escrit a la comissió i a la resta d'actors del mercat.

 

La Comissió es reuneix un mínim d'una vegada cada tres mesos i s'aixeca acta de cada sessió.